Symposium Onderwijs en Crisis

Een crisis treft jouw school. En dan?

Een crisis treft jouw school. En dan?

Symposium over crisismanagement in het onderwijs

5 maart 2015: 09:00 - 18:00

Gastlocatie: ROC Tilburg

Aanmelden

De kosten bedragen € 175,-

Programma

Voorwoord

We praten deze dag over zeldzame situaties in het onderwijs, met gróte impact. Een school shooting, onverwachte radicalisering, fraude met examens, pesten met ernstige afloop voor betrokkenen. Dit zijn de dagen waarop alles anders wordt.

Het is een netwerkdag voor bestuurders en crisisprofessionals, waar onderwijsinstellingen en overheden ieder vanuit hun eigen perspectief vertellen wat ze doen en wat ze van elkaar verwachten. Vanuit dezelfde gedachte: dat onderwijs niet alleen goed, maar ook veilig moet zijn. En dat onderwijsinstellingen een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen om dit goed te doen.

In het ochtendprogramma delen ervaringsdeskundigen indrukwekkende verhalen, de nieuwste inzichten en praktische handvaten met u. In het middagprogramma kunt u kiezen uit acht interactieve workshops die u een brede blik bieden op het professionalisme crisismanagement. Specialisten vertellen wat je overkomt, hoe je je realistisch kunt voorbereiden en wat de lessen zijn die je vooral niet moet vergeten.

Dit symposium is de ideale gelegenheid om u te laten inspireren, uw netwerk uit te breiden en ervaringen uit te wisselen met collega's uit het onderwijsveld.

Programma

09:00 - 09:30

Ontvangst

09:30 - 09:40

Welkomstwoord
Fred van der Westerlaken (voorzitter College van Bestuur ROC Tilburg)

09:40 - 09:50

Opening dagvoorzitter
Gert-Jan Ludden (SVDC)

09:50 - 10:25

De crisis is dichtbij, over de vertrouwenscrisis bij InHolland
Doekle Terpstra (tot 1/12/2014 voorzitter College van Bestuur InHolland)

10:25 - 11:00

Veiligheid op school
Michel Brouwer (Directeur SBO Het Palet Klundert)

11:00 - 11:40

Pauze

11:40 - 12:15

Veilig én vrij onderwijs
Erik van Zuidam (directeur Veiligheidsregio Groningen)

12:15 - 12:50

Trends, ervaringen en lessen van onderwijscrises
Marco Zannoni (directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement)

12:50 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:20

Eerste ronde 8 workshops

14:25 - 15:15

Tweede ronde 8 workshops

15:15 - 15:45

Pauze

15:45 - 16:15

Discussieforum

16:15 - 16:45

De rol van de gemeente in veilig onderwijs
Marcelle Hendrickx (wethouder Onderwijs gemeente Tilburg)

16:45 - 18:00

Afsluiting en netwerkborrel

Sprekers

In het ochtendprogramma delen ervaringsdeskundigen indrukwekkende verhalen, nieuwste inzichten en praktische handvaten met u.

Doekle Terpstra

Voorzitter Raad van Bestuur Hogeschool InHolland (tot 1/12/2014)

Doekle Terpstra

De crisis is dichtbij

"Veel bestuurders leven in de veronderstelling dat een crisis zich vooral buiten de deur ('ergens anders') voltrekt. Proefondervindelijk heb ik bij InHolland ervaren dat de crisis zich letterlijk via de draaideur van een onderwijsinstelling kan manifesteren. En ook tijdens mijn voorzitterschap van de KNSB heb ik de nodige crisiservaring opgedaan die ik graag deel tijdens deze dag."


Michel Brouwer

Directeur SBO Het Palet Klundert

Michel Brouwer

Veiligheid op school

Manoeuvreren tussen "dat gebeurt mij nooit" en "ik wil er eigenlijk niet eens aan denken". Hoe goed ben je voorbereid op een drama binnen de muren van de school? een persoonlijk relaas, onder meer na Hoogerheide/Jesse Dingemans, met een aantal professionele leerpunten.


Erik van Zuidam

Directeur Veiligheidsregio Groningen

Erik van Zuidam

Veilig én vrij onderwijs

"Veilig onderwijs gaat veel verder dan detectiepoortjes, regels en controle. Onze kinderen verdienen naast een veilige ook een vrije leeromgeving. Daarom is het van belang om de raakvlakken te zien met andere lokale onderwerpen. Zoals (geestelijke) gezondheids- en jeugdzorg, sport- en recreatie-instellingen en de arbeidsmarkt. Ik sta in mijn verhaal graag stil bij de rol die veiligheidsregio's daarin kunnen hebben. Mijn ervaring als raad van toezichtslid bij twee onderwijsinstellingen zorgt dat mijn verhaal 'aards en praktisch' blijft."


Marco Zannoni

Directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Marco Zannoni

Trends, ervaringen en lessen van onderwijscrises

"Als er iets in het onderwijs gebeurt, dan raakt dat de samenleving. Zoetermeer, Hoogerheide, Weesp, Leiden, Wassenaar, Voorburg; bij al deze namen hebben we direct een associatie met een heftige gebeurtenis. Het liefst willen we voorkomen dat er ooit nog iets dergelijks gebeurt. Maar dat is een utopie. Daarom deel ik graag lessen met onderwijsinstellingen over hoe je alles kunt doen wat in je vermogen ligt. Wat mag er verwacht worden, gezien het crisisprofiel van de sector en de belangrijke maatschappelijke taak die het onderwijs heeft."

Workshops

Hoe kun je je voorbereiden? Wat overkomt je? En wat zijn de wijze lessen achteraf? Ervaringsdeskundigen en specialisten vertellen hierover en geven praktische handreikingen. U kunt in het middagprogramma twee workshops bijwonen. Voor iedere workshop geldt een maximum van 30 aanmeldingen.

Paul Goossens Workshop 1

Hoe beheersbaar zijn risico's in het (Hoger) Onderwijs?

Workshop 1 Hoe beheersbaar zijn risico's in het (Hoger) Onderwijs?

Inhoud

Deze workshop gaat in op veiligheidsthema's die spelen in het Hoger Onderwijs en waar veiligheid en crisissituaties elkaar raken. Wat kan een instelling doen om risico's in kaart te brengen en hoe kunnen die beheersbaar worden gemaakt?

Sprekersinfo

Paul Goossens heeft ruim 30 jaar ervaring met het thema veiligheid dankzij een carrière bij politie, Holland Casino en als consultant. Sinds 2008 is hij verbonden aan de Hogeschool Rotterdam als Manager Integrale Veiligheid.

Paul Goossens

Paul Goossens

Manager Integrale Veiligheid Hogeschool Rotterdam

Anne-Marie van Erve en Frank Vergeer Workshop 2

Hoe verover ik een plek in het communicatieslagveld?

Workshop 2 Hoe verover ik een plek in het communicatieslagveld?

Inhoud

Tijdens deze dynamische workshop wordt een incident in een onderwijsinstelling voorgeschoteld. Vervolgens gebeurt er van alles. De omgeving reageert op wat zich heeft afgespeeld. Powned staat op de stoep. En dan? Hoe communiceert de instelling vervolgens met alle betrokkenen. Tijdens de workshop ervaren de deelnemers hoe 'de buitenwereld' het crisismanagement beïnvloedt. 'Stilzitten', 'niet bewegen' en 'het waait vanzelf over' kon weleens het slechtste advies zijn dat gegeven kan worden.

Sprekersinfo

Anne-Marie van het Erve en Frank Vergeer hebben trainingen verzorgd bij onder andere het Openbaar Ministerie, de politie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Erasmus Medisch Centrum en het Brabants Nieuwsblad. Bij hun laatste werkgever - het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC) van het ministerie van BZK - adviseerden de partners van Inconnect verschillende ministers, ministeriële beleidsteams en departementen.

Anne-Marie van Erve en Frank Vergeer

Anne-Marie van Erve en Frank Vergeer

Managing Partners Inconnect

Niko van den Hout en Paul Geurts Workshop 3

Inrichting van de crisisorganisatie en samenwerking met de gemeente

Workshop 3 Inrichting van de crisisorganisatie en samenwerking met de gemeente

Inhoud

In deze sessie wordt er vanuit twee perspectieven bekeken in hoeverre een crisis te managen is. Wat het nut is van een crisisorganisatie en wat er belangrijk is in de opbouw daarvan. Daarnaast delen Niko van den Hout en Paul Geurts concrete praktijkervaringen met u. Ook staan zij stil bij de samenwerking met de gemeente. Wat kan zij voor u betekenen?

Sprekersinfo

Niko van den Hout is ruim 7 jaar werkzaam als BHV-coördinator bij het ROC Tilburg. In deze rol heeft hij de verantwoordelijkheid voor de opzet en ontwikkeling van de crisisorganisatie. 'Eenvoudig, eenduidig en geborgd' zijn steekwoorden die deze taak omlijsten. Niko heeft binnen het ROC een sleutelrol in de veiligheids- en crisisaanpak en is betrokken geweest bij diverse praktijkcasussen.

Paul Geurts is ruim 10 jaar werkzaam als bestuursadviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente Tilburg. Hij heeft in deze periode ruime ervaring opgedaan met crisissituaties en calamiteiten die veel maatschappelijke impact hadden. Naast het adviseren van de burgemeester is hij verantwoordelijk voor de afstemming met externe partijen. In deze workshop staat de samenwerking met onderwijsinstellingen centraal.

Niko van den Hout en Paul Geurts

Niko van den Hout en Paul Geurts

Veiligheidscoördinator ROC Tilburg en Adviseur Openbare Orde en Veiligheid gemeente Tilburg

Martin Madern Workshop 4

Een schoolvoorbeeld van een integraal crisisplan

Workshop 4 Een schoolvoorbeeld van een integraal crisisplan

Inhoud

Scholen kunnen te maken krijgen met allerhande soorten van crisissituaties. Zij moeten in geval van noodsituaties een slagvaardige crisisorganisatie kunnen activeren. De sleutelfunctionarissen die in deze crisisorganisatie werkzaam zijn, moeten goed voorbereid zijn op hun taak en dienen voldoende kennis en kennissen te bezitten van en in het veiligheidsdomein, zodat zij te allen tijde snel hulp kunnen inschakelen. Dit alles vergt een moderne kijk op crisisbeheersing, een integrale risicoanalyse, een goed functionerend crisisteam en professionele nazorg. In deze workshop staat een integraal crisisplan voor het onderwijs centraal dat in het Caribisch gebied al succesvol is gebleken.

Sprekersinfo

Martin H.E. Madern MSc is als bestuurskundige afgestudeerd op strategisch gedrag van minder dominante actoren bij complexe besluitvormingsprocessen in netwerken, rond vraagstukken op het gebied van de publieke veiligheid. Hij heeft een zeer ruime ervaring bij de lokale en de regionale overheid, waarvan de laatste 20 jaar in het werkveld van risico- en crisismanagement.

Martin Madern

Martin Madern

Directeur Madern Public Business B.V.

Michaël von Bönninghausen Workshop 5

Ervaringen uit het internationale netwerk schoolpsychologen

Workshop 5 Ervaringen uit het internationale netwerk schoolpsychologen

Inhoud

Geweldsincidenten in de V.S. (Columbine 1999), in Europa (Erfurt 2002) en de constante dreiging van geweld in Israël hebben in 2003 geleid tot het vormen van het International Crisis Response Netwerk door de ISPA, de wereldorganisatie van schoolpsychologen. Vele duizenden schoolpsychologen zijn inmiddels getraind in de preventie, interventie en nazorg van crisissituaties. Naast geweldssituaties zijn ook andere situaties toegevoegd zoals suïcide, pesten, seksueel misbruik, rampen en calamiteiten. In de workshop gaan we middels casuïstiek in op een aantal kenmerkende trainingsonderdelen van de opleiding crisismanagement in het onderwijs zoals 'circles of vulnarability', 'group coaching and coping' and BASIC-PH.

Sprekersinfo

Michaël von Bönninghausen is directeur en eigenaar van bureau Transfysiko (crisismanagement, seksualiteit, positive behavior support en conflictbeheersing). Als docent was hij verbonden aan het Instituut Integrale Veiligheidskunde van de Hogeschool Utrecht. Ook verzorgde hij onderwijs op het gebied van huiselijk geweld, mentoraat en leerlingbegeleiding, zorg- en veiligheidsbeleid in school, gedragsvraagstukken en culturele diversiteit.

Michaël von Bönninghausen

Michaël von Bönninghausen

Directeur Transfysiko

Ine Spee Workshop 6

Psychosociale nazorg. Als een ramp jouw school treft...

Workshop 6 Psychosociale nazorg. Als een ramp jouw school treft...

Inhoud

Een crisis kan zich zomaar op een dag aandienen. Als een donderslag bij heldere hemel. Naast de zorg voor direct betrokken gezinsleden, is er dan de zorg voor leerlingen die aan de buitenkant hun 'gewone' leven weer lijken op te pakken, maar in stilte bezig zijn met wat hen is overkomen. Er zijn de ouders die geraakt worden en zich soms afvragen of hun kind nog wel veilig is op school. Of de personeelsleden die de eerste opvang verzorgen. Het vraagt een grote inspanning van de school en van een crisisteam om leerlingen en docenten te ondersteunen, in hun kracht te zetten en de stroom aan emoties te monitoren en te reguleren, want straks moet het (school)leven weer opgepakt worden. Een goed zorgsysteem in de school en een klimaat waarbij er aandacht en zorg is voor mekaar, bewijst dan (opnieuw) zijn waarde.

Sprekersinfo

Ine Spee was jarenlang werkzaam in het onderwijs en onderwijsadvies en richtte in 2001 een calamiteitenteam voor het onderwijs op. Ook is zij auteur van o.a het boek 'Als een ramp de school treft... (2012)'. Vanaf 2012 werkt ze als crisisadviseur bij het Instituut voor Psychotrauma in Diemen.

Ine Spee

Ine Spee

Crisisadviseur Instituut voor Psychotrauma

Joyce-Kerstens Workshop 7

Pubers op het net: online dader- en slachtofferschap onder Nederlandse jongeren

Workshop 7 Pubers op het net: online dader- en slachtofferschap onder Nederlandse jongeren

Inhoud

In de workshop wordt ingegaan op wat jongeren online doen, met welke risico's ze in aanraking kunnen komen, hoe vaak jongeren in de problemen komen (omvang problematiek) en welke jongeren in de problemen komen (profiel van minderjarige daders en slachtoffers). Daarnaast zal een demonstratie worden gegeven van een ontwikkelde Online Tool Internetveiligheid op scholen.

Sprekersinfo

Joyce Kerstens (1965) is sociologe en heeft zo'n 20 jaar onderzoekservaring op het gebied van beleid, bestuur, onderwijs en veiligheid. Zij werkte onder andere bij beleidsadviesbureau B&A Groep in Den Haag en bij het onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De laatste jaren heeft zij zich gespecialiseerd als onderzoeker van veiligheidsvraagstukken in een digitaliserende samenleving. Naast haar onderzoekswerk voor de politieacademie en NHL Hogeschool is Joyce promovenda aan de rechtenfaculteit van de Open Universiteit waar zij onderzoek doet naar online dader- en slachtofferschap onder pubers.

Joyce Kerstens

Joyce Kerstens

Lectoraat Cybersafety NHL Hogeschool Leeuwarden

Menno Jansen Workshop 8

De crisisvergadering in de praktijk; een interactieve simulatie

Workshop 8 De crisisvergadering in de praktijk; een interactieve simulatie

Inhoud

Een crisissimulatie. Leren in de praktijk. Tijdens deze workshop gaat een aantal deelnemers aan de slag met een casus. Op basis hiervan kijken we wat belangrijke aandachtspunten zijn als u daadwerkelijk een crisis het hoofd wilt bieden. Op deze manier krijgt u op een praktische wijze meer inzichten in wat goed crisismanagement betekent.

Sprekersinfo

Menno Jansen geef leiding aan het team Trainen & Oefenen van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Zijn specialisatie richt zich vooral op het persoonlijke vermogen van functionarissen in een crisisorganisatie. Persoonlijke en situationeel leiderschap zijn hierin belangrijke pijlers.

Menno Jansen

Menno Jansen

Manager COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement

Kies een workshop

Deelnemers

Een belangrijk doel van het symposium is om kennis en kennissen met elkaar te delen.

Onderwijsinstellingen

Het symposium wordt georganiseerd voor en door veiligheidsprofessionals en bestuurders die betrokken zijn bij crisismanagement in het universitair, hoger, middelbaar beroeps, voortgezet en primair onderwijs.

Veiligheidsregio's, gemeenten, kenniscentra

Het symposium zou niet compleet zijn als ook de keten- en kennispartners van veiligheidsregio's, ministeries, gemeenten, operationele diensten, maatschappelijke instellingen en kenniscentra aanwezig zijn.

Aanmelden

Symposium onderwijs en crisis

De deelnameprijs aan dit symposium bedraagt € 175,- per persoon.
Voor studenten geldt een aangepast tarief van € 99,- per persoon.

5 maart 2015: 09:00 - 18:00

Gastlocatie: ROC Tilburg

Locatie

ROC Tilburg is de gastlocatie voor dit symposium:

ROC Tilburg

Auditorium

Stappegoorweg 183

5022 DD Tilburg


Parkeren is mogelijk in de naastgelegen parkeergarage Stappegoor (aan de professor Goossenslaan bij de Euroscoop). Een uitrijkaart is voor u beschikbaar.

Contact

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

Octavi Hermans (COT)

o.hermans@cot.nl

06 - 51 59 13 45

Gert-Jan Ludden (SVDC)

gludden@svdc.nl

06 - 51 81 77 33

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van dit symposium zijn Adviesbureau in crisisbeheersing SVDC, de Ondernemers in Onderwijs van OinO-Advies en het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

Ondernemers in Onderwijs van OinO-Advies Adviesbureau in crisisbeheersing SVDC COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement